Disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op onze website aantreft. Voor het verdere gebruik van onze website na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich akkoord met de volgende voorwaarden: Alhoewel Partnerup redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie en/of typefouten bevat. Daarom geeft Partnerup geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Verder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze website. Het eigendomsrecht van namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s van de diensten van Partnerup berust bij Partnerup en/of aan gelieerde vennootschappen. Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van Partnerup. Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop Partnerup geen invloed uit kan oefenen of die niet onderhouden kunnen worden door Partnerup.

Partnerup behoudt het recht ten allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en haar voorwaarden aan te brengen.